Konservatorsarbete

Vad kostar en konservators arbete?

Kunskap kostar och okunnighet kostar mer!

Att få ett föremål rätt konserverat tar tid och kräver kunskap. Det är därför svårt att generellt säga vad det kostar, för det är beroende av skadans omfattning och vad syftet med konserveringen är.

Enligt en undersökning som utförts på ett statligt museum i Stockholm konstaterades att en stor del av föremålen som var i akut konserveringsbehov ofta hade problem som orsakats av felaktig hantering på grund av bristande kunskap.

För de flesta föremål är det oftast bättre att man låter bli att göra något, än att låta amatörer göra lagningar och åtgärder. Fråga alltid en auktoriserad konservator med specifik materialkunskap om råd gällande förvaring och disponering.

Du kan spara både tid, pengar och framför allt dina ovärderliga föremål – vårt gemensamma kulturarv