Konservator

Vad kännetecknar en konservator?

European Confederation of Conservator-Restorers’ Organisations (E.C.C.O.) är en paraplyorganisation för nationella konservatorsorganisationer inom EU och EFTA, som grundades 1991, i syfte att föra gemensam talan på parlamentsnivå inom EU.
http://www.ecco-eu.org/

Enligt E.C.C.O. ska en konservator vara en person med formell konservatorsutbildning på Master-nivå. En konservator skiljer sig från andra professionella yrken, genom just sin specifika konservatorsutbildning. Nordiska Konservatorsförbundet (NKF) är en branschorganisation som många svenska auktoriserade konservatorer är anslutna till. Det finns olika nivåer på medlemskap: ordinarie, associerat och institutionsanslutna medlemmar. Ordinarie medlemmar måste ansöka om och bli godkända av NKF.

http://www.nkf-s.se/

En konservators kunskaper och utbildningar

Konservatorer kan sällan utbilda sig till allmänkonservatorer. Att inhämta materialkunskap är krävande och ett måste för en konservator. Därför är konservatorer alltid utbildade inom ett specifikt materialområde. T.ex. en naturkonservator konserverar på växter och djur. Inom kulturområdet finns till konservatorer med materialområden som papper, textil, måleri, sten, fotografier, metall och plast. De olika materialen har skilda egenskaper, är olika kemiskt uppbyggda och bryts därför ned på helt olika sätt.

För att kunna bedöma risker och skadestillstånd, för att kunna fatta rätt beslut krävs en gedigen utbildning inom naturvetenskap, konstvetenskap och hantverksträning.

I Sverige finns endast en konservatorsutbildning vid Göteborgs universitet, vid institutionen för kulturvård. Den svenska universitetsutbildningen startade på 80-talet. I början var den bara en treårig grundutbildning. Idag kan man gå en femårig utbildning med en internationell Mastersgradering.

http://www.conservation.gu.se/

I Kina finns fortfarande inte någon motsvarighet inom konservatorsutbildningen. Man kan antingen vara en kemist eller en hantverkare för att arbeta med kulturvård. En kombinerad och integrerad utbildning lär vara en högaktuell fråga inom kulturvård.

Som första steg har Kina gått med i de internationella organisationerna ICCROM och E.C.C.O. Dokumentet ”E.C.C.O.’s Guidelines” är numera också översatt till kinesiska!