Innebär konservering?

Vad innebär konservering?

Papperskonservering innefattar bevarande och restaurering av konst och arkivmaterial på papper. Att bevara och fördröja nedbrytning är konservatorns viktigaste uppgift. Att restaurera och laga trasiga delar och komplettera bortfall sker ofta för att åter göra konstverket tillgängligt.